STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ „WIRTUOZ”

Prezes Stowarzyszenia –

tel. e-mail: 

Wiceprezes Stowarzyszenia – Tomasz Dołgań

tel. 693 365 989, email: tdolgan@wp.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia – Piotr Sołowiej

Sekretarz – Agnieszka Werecka

Skarbnik – Lidia Rytelewska