REKRUTACJA DO PSM II STOPNIA

Zmiany w zasadach rekrutacji do PSM II stopnia

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do PSM II stopnia będzie obejmował:

  • w specjalnościach instrumentalistykawokalistyka egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych wskazanych w Regulaminie Rekrutacji do PSM II stopnia w Olsztynie,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

Decyzja nr 12 / 2020 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopniaim. F. Chopina w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienione zostają wymagania egzaminacyjne w Regulaminie Rekrutacji do szkoły muzycznej II stopnia- załącznik nr 1.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM II ST.