Drodzy Uczniowie / Drodzy Rodzice

Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 24 listopada 2020 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

do 3 stycznia 2021 r. wszystkie zajęcia w szkole muzycznej I i II stopnia nadal będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do planu, prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem i wspólne ustalenie nowej godziny lekcji.

Uczniowie ostatnich klas szkoły muzycznej II stopnia mogą odbywać na terenie szkoły konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym tj. z przedmiotu głównego (instrument, śpiew lub rytmika), metodyki nauczania rytmiki i historii muzyki. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem (poczta e-mail).

Pozostali uczniowie mogą korzystać z konsultacji jedynie on line, Prosimy o ustalanie godzin konsultacji bezpośrednio z nauczycielem (poczta e-mail). Adresy nauczycieli znajdują się w zakładce szkoła- pedagodzy

Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (np. organiści, perkusiści, harfistki) mogą ćwiczyć na terenie szkoły.

Prosimy o ograniczenie  czasu przebywania w szkole do niezbędnego minimum, zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki, dezynfekcja rąk).

W sprawie możliwości skorzystania z internatu prosimy o kontakt z kierownikiem internatu: kier.int@szkola-muz.olsztyn.pl

Życzymy zdrowia, cierpliwości i siły do nauki. Dyrekcja