WYNIKI !!! WYNIKI !!! WYNIKI !!! EGZAMINY WSTĘPNE DO KLASY PIERWSZEJ PSM II stopnia10 CZERWCA 2022 (piątek)

RYTMIKA

Godz. 11.00 egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej 
Godz. 12.30 egzamin praktyczny z  gry na fortepianie oraz egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki

WOKALISTYKA

Godz. 12.30 egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej 
Godz. 14.00 egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów

11 CZERWCA 2022 (sobota)

INSTRUMENTALISTYKA

godz. 12.00 egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej 
godz. 13.30 egzamin praktyczny z instrumentu

EGZAMINY WSTĘPNE DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA

KANDYDACI ZDAJĄCY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA O TERMINACH EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH
ZOSTANĄ POINFORMOWANI TELEFONICZNIE