ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W DNIACH 20.12.2021r.- 09.01.2022r.

Decyzja nr 49/2021 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2021 r.w sprawie sposobu realizacji zajęć i innych zadań szkoły w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ( z póź. zm.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkole muzycznej I i II stopnia będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do planu, możliwa jest zmiana planu lekcji wymagająca porozumienia nauczyciela z rodzicem lub pełnoletnim uczniem oraz akceptacji dyrektora.
  2. Uczniowie ostatnich klas szkoły muzycznej II stopnia mogą odbywać na terenie szkoły konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym tj. z przedmiotu głównego (instrument, śpiew lub rytmika), metodyki nauczania rytmiki, dyplomowych układów rytmicznych, przedmiotów teoretycznych objętych egzaminem dyplomowym (historia muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, formy muzyczne). Konsultacje wymagają wcześniejszego ustalenia terminu z nauczycielem (poczta e-mail).
  3. Kontakt z nauczycielami odbywa się za pomocą poczty e-mail. Adresy nauczycieli znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce szkoła- pedagodzy
  4. Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu (np. organiści, perkusiści, harfistki) mogą ćwiczyć na terenie szkoły. (Uwaga! Proszę zapoznać się z godzinami otwarcia szkoły).
  5. Czas przebywania w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum.
  6. Internat szkoły funkcjonuje bez zmian. Pobyt w internacie należy jednak uzgodnić zkierownikiem internatu. kier.int@szkola-muz.olsztyn.pl
  7. Przebywanie na terenie szkoły i internatu wymaga bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur sanitarnych i bezpieczeństwa.
  8. Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.

Po 9 stycznia 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem nastąpi powrót do nauczania stacjonarnego.