INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO ETAP II – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU INTERNATU ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY PSM W OLSZTYNIE

W ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w zadaniu: „ Etap II – Ochrona przeciwpożarowa budynku Internatu oraz poprawa infrastruktury PSM w Olsztynie” w Szkole i Internacie PSM I i II st. w Olsztynie wykonano:

-wymianę stolarki drzwiowej na przeciwpożarową w bud. Internatu zgodnie z projektem ochrony p.poż.

Remont w budynku szkoły polegający na:

-wymianie balustrad zabezpieczających schody i okna na klatkach schodowych, wymianie oświetlenia zewnętrznego

– lampy uliczne wzdłuż chodników przy budynku szkoły , zabezpieczenieprzed wjazdem samochodów nieuprawnionych na teren parkingu (zamontowanie bariery łańcuchowej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej oraz kolczatki naziemnej),

-remont 2 łazienek na II piętrze w budynku szkoły (wymiana glazury, terakoty, białego montażu, wykonanie systemów kabinowych, położenie gładzi szpachlowej, malowanie)