Powołania dla członków nowej Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego i dyrektorów szkół artystycznych

W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 57 dyrektorów szkół artystycznych oraz 13 nowo powołanych członków Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego odebrało nominacje podczas uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Członkowie Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są powoływani na trzyletnią kadencję. 

Z radością i dumą informujemy że do tej ważnej Rady powołana została nasza Pani Dyrektor – Teresa Taradejna ! Gratulujemy ogromnie i cieszymy się tym wielkim wyróżnieniem dla Pani Dyrektor oraz całej olsztyńskiej społeczności !

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/powolania-dla-nowej-rady-ds-szkolnictwa-artystycznego-i-dyrektorow-szkol-artystycznych