WARSZTATY SKRZYPCOWE

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie serdecznie zapraszają na stacjonarne warsztaty skrzypcowe w formie lekcji mistrzowskich, które odbędą się

12 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zajęcia poprowadzi znakomity polski skrzypek, wirtuoz i pedagog dr Natan Dondalski. https://www.akademiasztuki.eu/Product/natan-dondalski-dr

Tematem zajęć będzie : „Aparat gry i jakość dźwięku jako podstawowe warunki właściwego rozwoju ucznia”.

Zgłoszenia nauczycieli oraz uczniów na lekcje wraz z programem (na kartach zgłoszeń) prosimy przesłać e-mailem na adres szkoły : sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl do poątku 23 kwietnia 2021 do godz. 14.30.

Ilość miejsc na lekcje ograniczona. Pierwszeństwo mają uczniowie SM II st. (Decyduje kolejność zgłoszeń).