WYNIKI !!! Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopniaREKRUTACJA DO PSM II ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TRWA OD 10 DO 14 CZERWCA 2021

nabór wniosków trwa od 4 maja 2021 do 9 czerwca 2021 do godz. 15.00

W szkole muzycznej II stopnia uczymy na następujących specjalnościach :


INSTRUMENTALISTYKA :

instrumenty smyczkowe : skrzypce / altówka * / wiolonczela / kontrabas **

instrumenty klawiszowe : fortepian / klawesyn ** / organy ** / akordeon

instrumenty strunowe : gitara / harfa **

dęte drewniane : flet / klarnet / obój ** / fagot ** / saksofon **

dęte blaszane : trąbka ** / waltornia ** / puzon ** / tuba **

perkusja **

* egzamin wstępny na altówkę może zdawać kandydat, który wcześniej uczył się grać na skrzypcach

** egzamin wstępny na instrumenty oznaczone dwoma gwiazdkami może zdawać kandydat, który wcześniej uczył się grać na innym instrumencie


SPECJALNOŚĆ RYTMIKA


SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKAW TYM ROKU NIE OBOWIĄZUJE EGZAMIN Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH


WYMAGANE DOKUMENTY

INSTRUMENTALISTYKA I RYTMIKA

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1) do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.szkola-muz.olsztyn.pl, który należy złożyć w terminie od 4 maja 2021 do 9 czerwca 2021 do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl lub w sekretariacie szkoły.

O dniu i godzinie egzaminu wstępnego szkoła powiadomi telefonicznie.

Do WNIOSKU należy dołączyć :

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (Załącznik nr 2) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).


WOKALISTYKA

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1) do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.szkola-muz.olsztyn.pl), który należy złożyć w terminie od 4 maja 2021 do 9 czerwca 2021 do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl lub w sekretariacie szkoły.

O dniu i godzinie egzaminu wstępnego szkoła powiadomi telefonicznie.

Do WNIOSKU należy dołączyć:

ZAŚWIADCZENIE (Załącznik nr 3) od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w zawodzie muzyk wokalista.