Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

REKRUTACJA DO PSM I ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TRWA  OD 22 DO 31 MARCA 2021

UWAGA!
W związku z kwarantanną niektórych kandydatów  badanie przydatności do PSM I stopnia zostaje przedłużone do dnia 9 kwietnia 2021 (piątek).
Wyniki rekrutacji do PSM I st. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły 9 kwietnia 2021 po godzinie 14.30.

W szkole muzycznej I stopnia uczymy na następujących instrumentach:

instrumenty smyczkowe :

skrzypce / altówka / wiolonczela / kontrabas

instrumenty klawiszowe:

fortepian / klawesyn / organy / akordeon

instrumenty strunowe:

gitara / harfa

instrumenty dęte drewniane:

flet / klarnet / obój / fagot / saksofon

instrumenty dęte blaszane i perkusja:

trąbka / waltornia / puzon / tuba (tylko w cyklu czteroletnim)

perkusja


Przykładowe badanie przydatności

występują : Antonina Bąkowska oraz Aleksandra Konicz-Błąkała


WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej), który należy złożyć w terminie od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl lub w sekretariacie szkoły. O dokładnym dniu i godzinie badania przydatności szkoła powiadomi telefonicznie.

Do WNIOSKU należy dołączyć:

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – OPINIĘ poradni psychologiczno- pedagogicznej lub ZAŚWIADCZENIE o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.