KONTAKT

ul. Kościuszki 39, 10 – 503 Olsztyn

Centrala : 89 527 62 44

skrzynka podawcza e-PUAP : PSM_Olsztyn_1502


Godziny pracy Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 :

poniedziałek – piątek godz. 7.00-21.30

sobota godz. 8.00-14.30

niedziela godz. 15.00-19.30

Sekretariat – dla interesantów jest dostępny w godz.

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK  W GODZ. 8.15 – 18.00

PIĄTEK  W GODZ. 8.15 -15.00


DyrektorEwa Parkasiewiczwew. 38e-mail: dyrektor@szkola-muz.olsztyn.pl
WicedyrektorJolanta Sołowiejwew. 36e-mail: wicedyrektor1@szkola-muz.olsztyn.pl
WicedyrektorJulita Pałys wew. 36e-mail:  wicedyrektor2@szkola-muz.olsztyn.pl
Kierownik Adm.-Gosp.wew. 43e-mail: kier.adm@szkola-muz.olsztyn.pl
Kierownik Internatutel. 89 527 32 03e-mail:  kier.int@szkola-muz.olsztyn.pl
Sekretariatwew.37tel. 89 527 26 91e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Księgowośćwew.33tel. 89 527 62 45e-mail: ksiegowosc@szkola-muz.olsztyn.pl
Kadrywew.42tel. 89 527 62 44e-mail: kadry@szkola-muz.olsztyn.pl
Bibliotekawew.34tel. 89 527 62 44e-mail: biblioteka@szkola-muz.olsztyn.pl

KONTAKT Z JEDNOSTKĄ NADRZĘDNĄ

www.gov.pl/cea

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40,00-924 Warszawa
tel. (22) 42-10-621
e-mail: sekretariat@cea.art.pl ; www.gov.pl/cea


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Centrala Ministerstwa (22) 42-10-100 ; https://www.gov.pl/web/kultura


Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
wejście od Placu Juliusza Osterwy, III piętro

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 55-15-590

NADZÓR MERYTORYCZNY I PEDAGOGICZNY OD 01 LUTEGO 2021 r.  SPRAWUJE:

Jacek Markanicz – WIZYTATOR REGIONU POMORSKIEGO
BIURO WIZYTATORA CEA ul. Partyzantów 21 a 80-254 Gdańsk
tel. 58 309-45-40 fax. 58 324-92-24 markanicz@cea.art.pl