BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Biblioteki i Składnicy Instrumentów Muzycznych

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( zpóź zmianami)  oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( z póź. zmianami)wprowadzam zasady pracy

Biblioteki Szkolnej – załącznik nr 1 oraz

Składnicy Instrumentów Muzycznych – załącznik nr 2

Procedury obowiązują od dnia 25 maja do 7 czerwca 2020 roku


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI :

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK : 13:00 – 18:30

PIĄTEK : 9:00 – 15:00