WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

W nawiązaniu do rekomendacji wychowawczo-profilaktycznych wydanych przez Centrum Edukacji Artystycznej na rok 2022/2023 (https://www.gov.pl/web/cea/priorytety-wychowawczo-profilaktyczne-cea-2022-2023) zapraszamy Państwa na zdalne warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.

https://www.gov.pl/web/cea/warsztaty-psychologiczno-pedagogiczne-dla-uczniow-szkol-artystycznych-oraz-ich-rodzicowprawnych-opiekunow

Warsztaty prowadzone są przez Zespół Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego CEA w okresie od października 2022 r. do maja 2023 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Liczne trudności związane z organizacją nauki i życia zgłaszane przez uczniów, psychologiczne przeciążenia, trudności adaptacyjne oraz powszechnie diagnozowany spadek kondycji psychofizycznej są głównymi powodami dla podjęcia systemowych działań warsztatowych dla szerokiej społeczności uczniów szkół artystycznych i rodziców.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych od 12−go roku życia oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, a także z zasadami ich organizacji.

Linki do rejestracji na warsztaty dostępne będą na profilu Facebook Centrum Edukacji Artystycznej w zakładce „Wydarzenia”. Zachęcamy do zaznaczania opcji „Wezmę udział” aby otrzymywać powiadomienia o nadchodzących warsztatach na bieżąco.

Rejestracja na warsztaty polega na podaniu wymaganych danych: imię, nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń, wiek ucznia oraz adres mailowy. Po wypełnieniu danych, na podany adres mailowy zostanie wysłany bezpośredni link na warsztaty.