X Ogólnopolski Festiwal Wokalny im. Marii Stankowej 17-19 listopada 2022